Øresund Rundt 28. August 2016

 

Betingelser for tilmelding


Når du tilmelder dig er din tilmelding bindende. Dvs. at du ikke kan få dit startgebyr refunderet, jvf. Forbrugeraftale-loven, men dog frit kan overdrage det til anden side.

Mister du dit fysiske startnummer efter du har fået det udleveret, koster det et gebyr på kr. 150,- at få en nyt ved starten.

Du skal desuden acceptere flg. i tilmeldingsfasen (opretter du som holdleder et hold, er du ansvarsbærende for hele holdets accept af alle de gældende betingelser):

Min tilmelding er gået igennem, når jeg figurerer på startlisten.

Jeg deltager på eget ansvar og risiko og evt uheld/skader dækkes af egen forsikring.

Jeg skal bære cykelhjelm under løbet, ellers ekskluderes jeg af myndighederne.

Myndigheder/løbsarrangør kan til enhver tid tage mig ud af løbet, hvis det vurderes at jeg ikke overholder betingelserne, samt skal jeg køre forsvarligt og efter færdselsloven.

Jeg skal køre efter gældende regler og under hensyntagen til øvrige deltagere og trafikanter.

Evt. tilkøb kan ikke refunderes efter køb.

Det er mit eget ansvar at alle data i min tilmelding er opdaterede, herunder adresse til fremsendelse af evt. tilkøb, startnummer m.m. Forkert leverede forsendelser erstattes ikke.

Mit deltagergebyr skal være betalt inden start, da jeg ellers ikke kan stille til start.

Jeg har selv ansvar for mit materiel/udstyr/bagage på dagen og arrangøren kan ikke drages til ansvar juridisk eller økonomisk for dette på nogen vis. Evt skader, tyveri m.m. af materiel er deltagerens eget ansvar. Overdrager jeg eller anden person mit materiel til andre, herunder løbs-samaritter m.m. f.eks. ifm styrt, har jeg selv ansvaret for materiellet, og arrangøren kan ikke drages til ansvar på nogen vis for skader/bortkommelse m.m. Herunder også deltagernes bagage, der fragtes fra start til mål.

Mål på et stk. gratis bagage er max. 45x25x35 cm. (en lille rygsæk/sportstaske)

Overstiges dette afvises bagagen.

Efterlades mit udstyr/cykel grundet uheld/styrt/skader er Veggerby Sport & Kulturs opsamlingsbusser ikke forpligtet til at hente dette udstyr/cykel og tage det med til mål-området, og har dermed ej heller ansvaret for dette.
 
Skulle det mod forventning pga. vejrforholdene eller andet ikke være sikkerhedsmæssigt ansvarligt at krydse Helsingør/Helsingborg med færge på løbsdagen (dette afgøres udelukkende af myndighederne) refunderes startgebyret ikke.

Force Majeure
Skulle det ske at løbet aflyses som følge af Force Majeure, herunder vejrlig, lukninger af broer, omlægning af ruter eller andre omstændigheder, der gør at løbet ikke kan gennemføres ansvarligt, får deltageren ikke sit start-gebyr retur. En evt aflysning afgøres udelukkende af Veggerby Sport & Kultur A/S og myndighederne/politi.

Veggerby Sport & Kultur A/S er ikke ansvarlig for problemer og mangler på offentlige faciliteter, som stilles til rådighed af offentlige myndigheder. 

Arrangøren kan ikke på nogen vis holdes ansvarlige juridisk eller økonomisk, ej heller hvis det mod forventning pga. vejrforhold, ulykker, force majeure eller andet vurderes, at løbet ikke kan gennemføres.
 
Følgebiler i løbet ikke tilladt!

Tricykler, bøjler m.m. er ikke tilladt!!! Den gængse cykel er en racercykel.

HUSK PAS ELLER KØREKORT TIL ID-KONTROL VED FÆRGEN. HAR DU IKKE EN AF DISSE MED, KOMMER DU IKKE IND I SVERIGE.